Browsing: Resmi Gazete

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesinde “Araçların yapım ve kullanma bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyması zorunludur.…